Hải Phòng

Hải Phòng

Chùa Dư Hàng Hải Phòng

Chùa Dư Hàng (tên chữ là Phúc Lâm tự). Thuộc xã Dư Hàng Kênh (huyện An Dương). Nay thuộc đại bàn phường Hồ Nam, quận ...

Bảo tàng Hải Phòng

Bảo tàng Hải Phòng được xây dựng năm 1919 trên diện tích khoảng 1 hec ta rợp bóng cổ thụ, giữa trung tâm thành phố ...

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 8 bản ghi được tìm thấy.
 Đăng ký báo giá