Cao Bằng

Cao Bằng

Thác Bản Giốc trong tôi

Thác Bản Giốc là thác nước tự nhiên được cho là đẹp và lớn nhất của Việt Nam thuộc xã Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao ...

Động Ngườm Ngao

Động Ngao hay Ngườm Ngao, đôi khi gọi là Động Ngườm Ngao, là một hang động nằm ở bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao ...

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 2 bản ghi được tìm thấy.
 Đăng ký báo giá