Thắng cảnh Quốc tế

Thắng cảnh Quốc tế

Ximending Đài Bắc

Tên gọi của Ximending có từ thời kỳ Nhật trị, cư dân thời kỳ đó đa số sống trong thành Đài Bắc, mảnh đất phía ...

Đang xem 1/7 trang. Tổng số: 82 bản ghi được tìm thấy.
 Đăng ký báo giá