Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

Hoàng Thành Huế

Hoàng Thành Huế nằm bên trong Kinh Thành, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ ...

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 4 bản ghi được tìm thấy.
 Đăng ký báo giá